BA 280

Quantity:

รายละเอียดสินค้า

BA 280 อะไหล่กระเป๋า สำหรับปิดฝากระเป๋าแบบเสียบล็อดด้วยสปริง
ขนาด 3 x 3 ซม.

สีทอง ราคาชุดละ 30 บาท

สีนิเกิ้ล ราคาชุดละ 30 บาท

สีทองเหลืองปัด ราคาชุดละ 30 บาท

Product name

BA-280-zoom1

BA-280-zoom2

BA-280-zoom3

BA-280-zoom4

BA 280 gold pic2

BA 280 gold