รายละเอียดสินค้า

BA 573 ห่วงเลื่อน เข็มขัดเลื่อน ตัวเลื่อนสาย หรือ ห่วงปรับสายกระเป๋า ขนาด 2 ซม.
สีนิเกิ้ล ราคาอันละ 5.50 บาท

Product name

BA-573-zoom

BA-573-zoom2