รายละเอียดสินค้า

BA 590 ห่วงเลื่อน เข็มขัดเลื่อน ตัวเลื่อนสาย หรือ ห่วงปรับสายกระเป๋า ขนาด 1 นิ้ว

สีนิเกิ้ล ราคาอันละ 9 บาท

สีทองเหลืองปัด ราคาอันละ 9 บาท

สีทอง ราคาอันละ 9 บาท

สีนิเกิ้ลรมดำ ราคาอันละ 9 บาท

Product name

BA-590-zoom

BA-590-zoom2