รายละเอียดสินค้า

BA 7492 ห่วงเลื่อน เข็มขัดเลื่อน ตัวเลื่อนสาย หรือ ห่วงปรับสายกระเป๋า ขนาด 5/8 นิ้ว (16 มม.)

ขนาดด้านนอก 22 x 22 มม. หนา 3 มม.

สีนิเกิ้ล ราคาอันละ 7 บาท
สีทองเหลืองปัด ราคาอันละ 7 บาท
สีทอง ราคาอันละ 7 บาท
สีนิเกิ้ลรมดำ ราคาอันละ 7 บาท

Product name

BA 7492 size