รายละเอียดสินค้า

BA 787 ห่วงเลื่อน เข็มขัดเลื่อน ตัวเลื่อนสาย หรือ ห่วงปรับสายกระเป๋า ขนาด 1 1/4 นิ้ว (1.25″)
สีนิเกิ้ล ราคาอันละ 9 บาท
สีทองเหลืองปัด ราคาอันละ 9 บาท
สีทอง ราคาอันละ 9 บาท
สีนิเกิ้ลรมดำ ราคาอันละ 9 บาท

Product name

BA-787-zoom

BA-787-zoom2