รายละเอียดสินค้า

BA 789 ห่วงเลื่อน เข็มขัดเลื่อน ตัวเลื่อนสาย หรือ ห่วงปรับสายกระเป๋า ขนาด 1 1/2 นิ้ว (1.50″)
สีนิเกิ้ล ราคาอันละ 10 บาท
สีทองเหลืองปัด ราคาอันละ 11 บาท
สีทอง ราคาอันละ 11 บาท
สีนิเกิ้ลรมดำ ราคาอันละ 11 บาท

Product name

BA-789-zoom

BA-789-zoom2