BA 9431

Quantity:

รายละเอียดสินค้า

BA 9431  ตะขอ(คอหมา) อะไหล่กระเป๋า สำหรับสายหนังขนาดประมาณ 8 มม.

ขนาดรอบนอก ยาว 40 มม. กว้าง 14 มม.

สีนิเกิล ราคาอันละ 10 บาท

สีทอง ราคาอันละ 10 บาท

สีนิเกิ้ลดำ(รมดำ) ราคาอันละ 10 บาท

Product name

BA 9431 pic1

BA 9431 pic2